About


DANSK

Velkommen til min stockshop!

På denne side kan du købe mine stockphotos, og her håber jeg, selvfølgelig, at du kan finde lige præcis DET billede, du står og mangler. Det kan dog også være, at du kan lide stilen og bliver inspireret af nogle af billederne men ikke kan finde lige netop det motiv, du skal bruge. Hvis det er tilfældet, håber jeg, du vil kontakte mig. Så ser vi, om vi kan finde ud af noget sammen.

Billedstil
I mine billeder ønsker jeg at indfange noget naturligt, troværdigt, og dansk. Jeg lægger høj vægt på æstetik men forsøger at undgå, at billederne virker polerede, opstillede, utroværdige og alt for ”tænkte”.

Prispolitik
Det er min hensigt, at køb af arkivbilleder fra min hjemmeside skal være nemt og ukompliceret. Jeg har en enhedspris på billederne. Til den pris får du billedet i højeste opløsning og fri brugsret til billedet i forhold til medie, tid, og geografi. Ét billede - én pris - ingen restriktioner. Den generelle pris er 90 Euro, men der vil også altid være et galleri med billeder på tilbud til halv pris.

Rabat
Ved køb af flere end 5 billeder gives rabat.
Du behøver ikke købe alle billederne på en gang. Er du eksempelvis interesseret i at købe 50 billeder af flere gange hen over et år, kan du stadig købe billederne løbende med en god rabat.
Kontakt mig, hvis det har interesse, så aftaler vi nærmere
Er du interesseret i at købe flere billeder, har du lige nu to muligheder:
1) Køb billederne direkte fra sitet til normal pris. Jeg returnerer dig derefter det beløb, du skulle have i rabat + sender en kreditnota
2) Send mig en mail, hvor du skriver, hvilke billeder, du er interesseret i. Herefter sender jeg billederne samt en faktura

Udvalg/bestilte billeder 

Jeg forsøger at komme lidt rundt omkring i forhold til geografi, alder, emner, osv., og der vil løbende komme nye billeder. Men jeg har naturligvis ikke dækket alle former for motiver i min forholdsvis lille database. Derfor tilbyder jeg ”stock on demand”. Dvs. at hvis du står og mangler ét eller flere billeder under et bestemt emne, som f.eks. ”børn, der cykler”, så kan vi lave en aftale om, at jeg sørger for at frembringe billeder indenfor netop dette emne. 

Kunder
Blandt mine kunder her i stockshoppen kan nævnes:

Kulturministeriet
Kulturstyrelsen
VisitDenmark
Danske Familieadvokater
Jeg håber du har lyst til at kigge dig lidt omkring. Hvis du støder på problemer, så kontakt mig endelig!

ENGLISH

Welcome to my stockshop!
On this site, you can purchase my stockphotos, and I sincerely hope you will find the EXACT photo you are looking for. It might also be the case that you like the style, and that you will be inspired by some of the photos but is not quite able to find the scene you need. If that is the case, I hope you will contact me, and we will figure out the right solution to your need together.

Photo style
In my photos, I wish to capture a certain look that is natural, credible, and Danish. I value aesthetics highly but try to avoid a look that makes the photos seem polished, arranged, untrustworthy, and too thought-out.

Price policy
It is my intention that purchase of stockphotos from my website is to be easy and uncomplicated. I have a standard price on all photos. For that price you get the photo with the highest resolution and unlimited right of use concerning media, time, and geography. One photo - one price - no restrictions. The general price is Euro 90, but you will always find a gallery with photos on special order at half price.

Discount
When purchasing more than five photos, a discount is granted.
You are not obligated to purchase all the pictures immediately. If you are interested in purchasing for example 50 photos several times over the course of a year, you may still purchase them continuously at a discount.
.
Please contact me if you are interested and we will work out a deal.

If you are interested in purchasing more photos, there are two possibilities at the moment.
1) Purchase the pictures directly from the site at the listed price. I will thereafter refund you the amount you should have had in discount and will send you a credit note.
2) Send me an email in which you list which pictures you are interested in. I will then send you the pictures plus a bill.

Selection/Ordered photos
I try to cover as many areas as possible concerning geography, age, subjects, etc. Continually, there will be new photos. Naturally, I am not able to cover all sorts of scenes in my relatively small sized database. Therefore, I offer stock on demand. This means that if you are in need of one or more photos in a certain category, for instance “children riding bikes”, we can make an arrangement where I create photos within that certain category.

Customers
Customers using the stockshop are among others:

Danish Agency for Culture
VisitDenmark
Danske Familieadvokater.


I hope you take the time to look around in my stockshop. If you run into problems on my site, please contact me!

Powered by PhotoDeck